تابلو اعلانات

آرشیو آموزش انگلیسی

تفاوت بین Advice و Advise

دو کلمه Advice و advise به راحتی اشتباه می شوند و تفاوت آنها تنها در حروف s و c است. اما در زبان رایج انگلیسی بریتانیایی بین این دو کلمه تفاوت وجود دارد. Advice در جمله به عنوان اسم عمل می کند و توصیه، عقیده یا نظری را در مورد شرایط، مشکلات یا مشاوره که می توانست انجام شود یا بایستی انجام شود  بیان می کند. ولی advise فعل است و به معنی توصیه کردن یا نظر دادن است. بنابراین جمله : His father’s advice was for him to give the matter thought before reaching a conclusion about what to do. هم معنای جمله زیر است: His father advised him to give the matter thought before reaching a conclusion about what to do. به  این معناست: پدرش او را نصیحتی کرد تا قبل از این که خودش تصمیم بگیرد، چه کاری انجام دهد درباره آن فکر کند. حرف c در advice صدای س می دهد در حالیکه حرف s در advise صدای ز می دهد. چند مثال از  advice ببینید در جملات زیر چگونه به کار رفته است: You should listen to your father’s advice. تو باید به نصیحت پدرت گوش دهی. I need your [ . . . ]

  • 11,227 views
  • ۰
  • ۳ مرداد, ۱۳۹۵
ادامه مطلب